Priser og vilkår

Vilkår

Hos Bomholt Økologi kan man blive KundeBonde medlem hele året og som udgangspunkt forpligtiger man sig for resten af sæsonen. Det er ikke et krav, at man deltager i alle fællesdage i marken, men ordningen er helt afhængig af, at man som Kunde hjælper Bonden en gang imellem i løbet af året.

Priser 2021

Betalingen foregår almindeligvis månedligt forud, men man kan også betale for et halvt eller helt år ad gangen.

Priserne er afstemt efter husstandens størrelse, situation (efterskole, delebørn m.m.) og alder.

Priser på medlemsskab